ส่งมอเตอร์ไซค์ ทางไปรษณีย์ ด้วยโลจิสโพสต์ในประเทศ (Logispost)

มอเตอร์ไซค์

ส่งมอเตอร์ไซค์ ทางไปรษณีย์ ด้วยโลจิสโพสต์ในประเทศ (Logispost)

รายละเอียด :
บริการขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถฝากส่งและรอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้รับสะดวก โดยมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ Track & Trace หรือผ่าน Smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และเว็บไซต์ www.thailandpost.com

เงื่อนไข :
รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม
ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
มาตรฐานการนำจ่ายภายใน 5-7 วันทำการ
อัตราค่าบริการคิดตามน้ำหนักหรือปริมาตรสิ่งของที่ฝากส่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และระยะทางในการจัดส่งสิ่งของ
กรณีเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ จะใช้อัตราตามที่ ปณท กำหนด

จุดให้บริการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

อัตราค่าบริการ :
อัตราค่าบริการโลจีสโพสต์ในประเทศ

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้ สามารถซื้อประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง 200,000 บาท

Post a Comment